Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες

Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, λογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, για όλες τις επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, άρθρα, νέα, ανακοινώσεις.
Επίσης για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται από Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

Φορολογικός έλεγχος φυσικών προσώπων

Η κλήση για έλεγχο από τις φορολογικές αρχές αποτελεί μια πραγματικότητα που αφορά ολοένα και περισσότερους φορολογούμενους. Καθώς είναι ο βασικός τρόπος πάταξης της φοροδιαφυγής. Οι φορολογικές αρχές «ανοίγουν» τους τραπεζικούς λογαριασμούς και ελέγχουν τις κινήσεις, ανταλλάσουν δεδομένα με τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Οι ελεγχόμενοι καλούνται να δικαιολογήσουν τα εισοδήματα που δήλωσαν, τυχόν χρήματα και επενδύσεις που έχουν στο εξωτερικό, τις χρηματικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, κ.ά.

Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, ο φορολογούμενος μπορεί ενδεικτικά να κληθεί να δικαιολογήσει εάν τα χρήματα ενός κοινού τραπεζικού λογαριασμού ανήκουν στον ίδιο ή σε συνδικαιούχους, να παρέχει στοιχεία για την πηγή των πιστώσεων που εμφανίζονται στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και δεν καλύπτονται από το εισόδημα που έχει δηλώσει, να εξηγήσει την προέλευση των εμβασμάτων που τυχόν έλαβε ή έστειλε από/σε ελληνικούς λογαριασμούς, να αποδείξει εάν και πώς φορολογήθηκε το κέρδος από επενδύσεις που πραγματοποίησε στο εξωτερικό, κ.ά.

Η ομάδα μας, οργανώνει τι στοιχεία χρειάζεται να παρουσιαστούν και σε συνεργασία με τους έμπειρους δικηγόρους, είναι δίπλα σε κάθε ελεγχόμενο φορολογούμενο παρέχοντας εξατομικευμένη υποστήριξη κατά την διάρκεια του ελέγχου με σκοπό την καλύτερη δυνατή έκβασή του

Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων

Ένα από τα συνήθη ζητήματα που απασχολεί τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις είναι η περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται η έκδοση ή η λήψη εικονικών ή πλαστών τιμολογίων. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με την επιβολή υψηλών φόρων και προστίμων. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών απαιτεί προσεκτικό και εξειδικευμένο χειρισμό, λόγω της βαρύτητας των φορολογικών και ποινικών κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι φορολογικές αρχές «ανοίγουν» τους τραπεζικούς λογαριασμούς και ελέγχουν τις κινήσεις, ανταλλάσουν δεδομένα με τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, όπου η επιχείρηση τηρεί χρήματα ή επενδύσεις, ελέγχουν τις συναλλαγές μεταξύ «συγγενικών» επιχειρήσεων, επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, διακριβώνουν την εικονικότητα των ληφθέντων ή εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.

Ήδη από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου στην επιχείρηση, η συνδρομή ενός έμπειρου επαγγελματία είναι καίρια. Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου απαιτεί εξειδικευμένες νομικές και λογιστικές γνώσεις, ενώ τυχόν λάθη που ενδεχομένως γίνουν κατά τα πρώτα στάδια του ελέγχου θα επιβαρύνουν την ελεγχόμενη επιχείρηση μέχρι το τέλος και είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υπέρογκους φόρους και πρόστιμα. Αναλαμβάνουμε, επίσης, τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εφόσον χρειαστεί, απαραίτητο προστάδιο για την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, και χειριζόμαστε την υπόθεση και ενώπιον της διοικητικής και ποινικής δικαιοσύνης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

Έναρξη επιχείρησης

● Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών & Νομικών Προσώπων

● Έναρξη ατομικής επιχείρησης

● Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ μέσω ΓΕΜΗ (Ομόρρυθμη-Ετερόρρυθμη εταιρία)

● Σύσταση ΙΚΕ μέσω ΓΕΜΗ με φυσικό φάκελο

● Σύσταση εταιρίας με σύνταξη καταστατικού από συνεργαζόμενο δικηγόρο

● Ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ ηλεκτρονικά μέσω ΥΜΣ

● Συμβουλευτική έναρξης επιχείρησης online ή δια ζώσης

Τήρηση Βιβλίων & Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

●  Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι
●  Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με κατάστημα
●  Ατομική επιχείρηση εμπορική
●  ΟΕ – ΕΕ (Ομόρρυθμη-Ετερόρρυθμη εταιρία) παροχής υπηρεσιών
●  ΟΕ – ΕΕ Εμπορικές εταιρείες
● ΙΚΕ – ΕΠΕ παροχής υπηρεσιών
● ΙΚΕ – ΕΠΕ εμπορικές εταιρίες
●  Παρακολούθηση μισθοδοσίας υπαλλήλων
●  Υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε3 και συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ
●  Εκπροσώπηση και υποστήριξη σε φορολογικό ή εργατικό έλεγχο

●  Συμβουλευτική σε φορολογικά προβλήματα
●  Διακοπή επιχείρησης

●  Εξατομικευμένη υποστήριξη με εργαλεία και μεθόδους coaching για την υλοποίηση στόχων και την επαγγελματική ανάπτυξη

●  Επιχειρηματική καθοδήγηση Mentoring σε μηνιαίες συναντήσεις με θέματα πάνω στην ανάπτυξη της επιχείρησης, τεχνικές ηγεσίας, διαχείριση αλλαγής, personal branding, Business plan, Τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών κ.α.

Φοροτεχνικές υπηρεσίες για πολίτες

●  Φορολογική δήλωση Ε1
●  Υποβολή Ε9 – Καταχώρηση – Μεταβολή ανά ακίνητο
●  Μισθωτήριο κατοικίας, Ρύθμιση οφειλών προς εφορία , Επίδομα τέκνων Α21 και λοιπές αιτήσεις
●  Κτηματολόγιο
●  Υπηρεσίες προς κατοίκους εξωτερικών
●  Έκδοση ΑΦΜ
●  Online συμβουλευτική συνάντηση – εξατομικευμένο ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά με τους παρακάτω τρόπους:

Πατώντας εδώ για προσφορά

Στέλνοντας email: info@logistismou.gr

Τηλεφωνικά: (+30) 213 0068860 | (+30) 210 8239877

Με προσωπικό μήνυμα: Μέσω της σελίδας μας στο Facebook – Messenger

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Σεπολίων 44, Μετρό Πλ. Αττικής, ΤΚ. 10445

Τηλέφωνα: 210 8239877 | 211 1822885

Email:
 info@logistismou.gr