ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πως μία μητέρα μόνη μπορεί συγχρόνως να εργάζεται σε μοντέλο πλήρους απασχόλησης και να φροντίζει το νεογέννητο παιδί της, χωρίς καμία άλλη βοήθεια;

Ένας μεγάλος αριθμός γυναικών, ως μητέρες έχουν βρεθεί στη θέση που ενώ χρειάζεται να φροντίσουν τα παιδιά τους, πχ όταν γεννιούνται και για κάποιο διάστημα χρειάζεται να είναι εκεί να τα φροντίζουν μέχρι ότι μπορεί μια μέρα να είναι άρρωστα και πρέπει να πάνε στον γιατρό, δεν μπορούν να το κάνουν καθώς χρειάζεται να εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

Αρκετές φορές ο λόγος που εργάζονται σε πλήρη απασχόληση δεν είναι οικονομικός, αλλά γιατί το εργασιακό σύστημα δεν επιτρέπει την πλήρη ευέλικτη μορφή εργασίας. Ευέλικτη μορφή εργασίας μπορεί να είναι είτε καθημερινή εργασία αλλά με λιγότερες ώρες και εννοείται με τις αντίστοιχες αποδοχές, είτε συγκεκριμένες ημέρες εργασίας την εβδομάδα, είτε εργασία από το σπίτι. Παρόλο που ο κορονοϊός ανέδειξε έντονα το θέμα της τηλεργασίας, παρ' όλα αυτά για μία μητέρα μόνη εάν θέλει να εργαστεί λιγότερες ή μέρες για να φροντίσει τα παιδιά της είναι σχεδόν ανέφικτο. Παρόλο που νομοθετικά υπάρχουν οι ευέλικτες μορφές εργασίας η κοινωνία, το σύστημα, η γενικότερη κουλτούρα γύρω από αυτό δεν το επιτρέπει. Ανοίγοντας μία εφημερίδα, ιστοσελίδα για αναζήτηση εργασίας παρατηρούμε ότι η πλειονότητα αυτών είναι πλήρους απασχόλησης με φυσική παρουσία. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν πολλές μητέρες που θα μπορούσαν να προσφέρουν με τα ταλέντα, τις γνώσεις, τις πάρα πολλές ικανότητες, την εμπειρία τους και όμως εμείς χτίζουμε έναν τοίχο σε αυτές. Το αποτέλεσμα είναι να επιλέγουν να αποτραπούν από τον επαγγελματικό στίβο, ή να ζουν με τα επιδόματα , μέχρι να μην μπορούν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν αρκετά και να είναι κάπως πιο ισχυρά. Το θέμα αυτό το αναδεικνύουμε καθώς οι εταιρείες αναζητούν προσωπικό και παραπονούνται ότι δεν βρίσκουν. Είναι γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει πολλές πρωτοβουλίες γύρω από αυτό, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα αυτών των γυναικών – μητέρων με χρόνια εμπειρίας, που μπορεί να σταματούν για κάποια χρόνια ή δεν θέλουν να σταματήσουν , άλλα να μειώσουν τις εργασίες τους, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. αντάξιας των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους, λαμβανομένου υπόψη των συνθηκών. Όλα είναι θέμα οπτικής, ωστόσο όταν οι αριθμοί μιλάνε χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις και να δράσουμε. Από τη μια η υπογεννητικότητα, η έλλειψη ικανών στελεχών και από την άλλη η μη ευελιξία της οργανωσιακής κουλτούρας για ευέλικτες συνεργασίες.

Της Τόνιας Τσιρογιάννη

GOLDEN VISA-ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το πρόγραμμα golden visa (χρυσή βίζα) εισήχθη με τον Νόμο 4146/2013, σύμφωνα με τον οποίο χορηγείται άδεια διαμονής 5ετούς διάρκειας σε υπηκόους τρίτων χωρών που είτε αποκτούν ακίνητη περιουσία αξίας 250.000 ευρώ, είτε προχωρούν σε επένδυση κεφαλαίων από 3 έως 100 εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομών ή σε ελληνικές επιχειρήσεις, με τη δημιουργία 150 θέσεων εργασίας.

Υπήκοοι τρίτων χωρών, που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, μπορούν εφόσον υποβάλλουν αίτηση και προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά να αποκτήσουν άδεια παραμονής.

Δείτε εδώ αναλυτικά –Διευκρινιστικά έγγραφα για άρθρο 20 Β του ν.4251/14 (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή).

Μέσω των υπηρεσιών του γραφείου μας και των εξειδικευμένων συνεργατών μας, παρέχεται υποστήριξη σε όλα τα στάδια που απαιτούνται, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός και τυχόν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του να αποκτήσουν τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή.

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας:
-Λογιστικές υπηρεσίες-logistismou.gr
Για την έκδοση ελληνικού Α.Φ.Μ για τον ενδιαφερόμενο και όλα τα εξαρτώμενα μέλη καθώς και για όποια άλλη λογιστική/φορολογική διαδικασία απαιτείται.

-Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014.

Για να πάρετε προσφορά για ιδιωτική ασφάλεια υγείας για άδεια παραμονής πατήστε εδώ.

-Νομικές υπηρεσίες
Για νομικά ζητήματα έχετε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθείτε από συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία με εξειδίκευση στη διαχείριση του προγράμματος golden visa.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ-ΑΡΘΡΟ 5Γ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Πολλοί  Έλληνες έφυγαν από την Ελλάδα πριν περίπου δέκα (10) χρόνια αναζητώντας κυρίως μεγαλύτερο εισόδημα σε χώρες του εξωτερικού.

Το κράτος για να τους προσελκύσει να επιστρέψουν στη χώρα μας, ψήφισε τον Νόμο 4172/2013, σύμφωνα με τον οποίο, όσοι αποφασίσουν να γυρίσουν και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα θα έχουν φορολογικά πλεονεκτήματα.

Ο νόμος αφορά φυσικά πρόσωπα που είτε θα απασχολούνται στην Ελλάδα σαν μισθωτοί είτε με δική τους επιχείρηση, απαραίτητη προϋπόθεση μεταξύ άλλων, να μην είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα.

Ακολουθεί απόσπασμα της εγκυκλίου Ε.2029 (24.03.2022) με θέμα «Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)»:

Η εγκύκλιος αφορά τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ και εμπίπτουν στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή του άρθρου αυτού.

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και σε συνέχεια της Ε.2224/2021 εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Αναφορικά με τον τρόπο προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ.

 

  1.  Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν.4758/2020 (Α’ 242) προστέθηκε περίπτωση ι΄ στο άρθρο 33 του ν.4172/2013 (ΚΥΕ) με ισχύ από 01.01.2021 σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 81 του ίδιου νόμου, με την οποία ορίζεται ότι δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ, για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

 

  1. Περαιτέρω, στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1087/2021 (Β΄1691) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ, φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας και του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

 

  1. Βάσει των ως άνω, διευκρινίζεται ότι για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ, δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει κατοικίας (κύριας και δευτερευουσών) ή/και επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ανεξαρτήτως αριθμού οχημάτων).

 

Β. Αναφορικά με την έννοια της νέας θέσης εργασίας

 

  1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, διευκρινίζεται ότι νέα θέση εργασίας υφίσταται τόσο σε περίπτωση αύξησης (σε απόλυτους αριθμούς) του αριθμού των απασχολουμένων, κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας από το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσο και στην περίπτωση που ο αιτών προσλαμβάνεται για να καλύψει νέα θέση σε υφιστάμενο τμήμα ή σε υφιστάμενη ειδικότητα ή για να καλύψει νέα ειδικότητα ή θέση σε νέο τμήμα στο οργανόγραμμα του ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, ακόμα και αν ο αριθμός των απασχολουμένων συνολικά δεν αυξάνεται. ΢ε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για να πληρούται ο σκοπός της διάταξης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για τη δημιουργία της νέας θέσης εργασίας είναι να μην προκύψει ακολούθως μείωση των θέσεων εργασίας της ίδιας ειδικότητας ή των ίδιων καθηκόντων με αυτή που καταλαμβάνει ο υπαχθείς στις διατάξεις, για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών.

 

  1. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται η θέση εργασίας του υπαχθέντος στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ φυσικού προσώπου, το οποίο συνεχίζει να υπάγεται στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου αυτού.

 

Από την έκδοση της παρούσας, κάθε άλλη εγκύκλιος με αντίθετο περιεχόμενο ως προς την ερμηνεία της έννοιας της νέας θέσης εργασίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, παύει να ισχύει. Σα οριζόμενα στην παρούσα για την έννοια της νέας θέσης.

Γ. Λοιπά θέματα

  1. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ.6 του άρθρου 15 του ΚΦΕ και του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 40 του ΚΦΕ, των φυσικών προσώπων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, τυχόν εισοδήματά τους από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν έχουν υπαχθεί στην εν λόγω διάταξη, καθώς και εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, συναθροίζονται με το σύνολο των υπαχθέντων στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ εισοδημάτων τους για τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος Η σχετική ερμηνευτική θέση της παρ. 21 της Ε 2224/2021 συμπληρώνεται με την παρούσα.
  2. Κατά τα λοιπά θέματα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε.2224/2021 εγκύκλιο.

 

Κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται να εξετάζεται διαφορετικά, είτε γιατί πολλοί δεν είχαν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό όταν έφυγαν, είτε γιατί σε πολλές περιπτώσεις η φορολογία μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών είναι αρκετά διαφορετική και χρειάζεται να επεξηγηθεί καταλλήλως.

 

Για ολόκληρη την εγκύκλιο πατήστε εδώ  

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η πανδημία έφερε τα πάνω κάτω σχεδόν σε όλους τους τομείς.
Πολλές συζητήσεις και μελέτες γίνονται στο θέμα της εργασίας, δηλαδή τηλεργασία ή το προϋπάρχουν μοντέλο της 100% φυσικής παρουσίας. Επίσης για το ωράριο.
Η εμπειρία μου ως τώρα λέει ότι τα άκρα ταυτίζονται και όλα είναι σχετικά ανάλογα με το είδος της εργασίας και τη στιγμή.
Όταν αναφερόμαστε πχ σε ένα εστιατόριο ή σε ένα κατάστημα ρούχων, δεν μπορούμε να λέμε ότι η τηλεργασία είναι η ιδανική, ας είμαστε ρεαλιστές δεν υφίσταται. Άρα αν κάποιος/α θέλει να εργάζεται από το σπίτι ας ξεχάσει τέτοιους κλάδους. Τι γίνεται όμως με το ωράριο; Το κλασικό ωράριο 9:00-17:00 ήταν μια εφεύρεση από την εποχή της βιομηχανίας και δεν αμφισβητήθηκε ποτέ με εξαίρεση κάποιες χώρες και σχετικά πρόσφατα. Οι ανάγκες της πανδημίας το έφεραν και αυτό στο προσκήνιο, καλώς για εμένα.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα θα βρούμε παντού. Το σημαντικό είναι είτε ως εργοδότες είτε ως εργαζόμενοι να επιλέξουμε αυτό που μας ταιριάζει δεδομένου των συνθηκών.
Θα ξεκινήσω από το ωράριο. Το σημαντικό ως επιχείρηση είναι να «ολοκληρωθεί η δουλειά», άρα εάν κάποιος εργαζόμενος μπορεί να υλοποιήσει κάτι σε λιγότερη ώρα από το συνηθισμένο ωράριο, ας προσαρμοστούμε. Μου έτυχε περίπτωση τηλεργασίας για μια ημέρα και η εργαζόμενη με ρώτησε τι ώρα να ξεκινήσει. Η απάντηση ήταν «με νοιάζει όταν θα επιστρέψεις μεθαύριο να έχεις ολοκληρώσει, ξεκίνα ότι ώρα θέλεις την εργασία, με την προϋπόθεσή ότι εάν χρειαστώ κάτι και σε καλέσω στις 11.00π.μ να μην κοιμάσαι». Σωστό λάθος δεν ξέρω. Ήταν σωστό για τη δική μας περίπτωση και τα αποτελέσματα εκπληκτικά όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά και η εργαζόμενη χαρούμενη για την ευελιξία. Υπάρχει αρκετός κόσμος εκεί έξω που δεν επιθυμεί να εργάζεται οχτώ ώρες, είτε γιατί σπουδάζει, είτε γιατί φροντίζει κάποιο μέλος της οικογένειας, είτε γιατί απλά έτσι θέλει. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι και πιο ενεργοί και ενθουσιώδης, ας κάνουμε χώρο για αυτούς και τα αποτελέσματα θα μας ξαφνιάσουν. Αντί να έχουμε ένα άτομο για οχτώ ώρες, ας δοκιμάσουμε 2 άτομα από τέσσερις ώρες. Αυτό μπορεί να μας σώσει και από καταστάσεις όπως, η ασθένεια τους ενός ίσως να μπορεί να αντικατασταθεί εκτάκτως από κάποιον άλλον. Επίσης οι γνώσεις διαχέονται και δεν υπάρχει εξάρτηση από ένα άτομο. Περισσότερες ιδέες. Τέλος για εμένα το πιο σημαντικό είναι ότι αυξάνει η πηγή εύρεσης εργατικού δυναμικού, ειδικά προς γυναίκες που λόγω μητρότητας το σύστημα τις κρατάει εκτός. Οι οποίες όμως έχουν τόση εμπειρία και γνώση που δυστυχώς η αγορά χάνει που δεν τις επιλέγει.
Η δε έννοια της τηλεργασίας μείωσε για αρκετούς, το χρόνο και τα έξοδα μετακίνησης, δίνοντας έτσι περισσότερο προσωπικό χρόνο. Συγχρόνως όμως δυσκολεύει την ανάπτυξη νέων σχέσεων με νέους συναδέλφους. Επίσης δημιουργεί πρακτικά θέματα σε κάποιες οικογένειες. Η λύση συνήθως είναι κάπου στη μέση, ας αρχίσουμε να συζητάμε για να βρούμε το καλύτερο σενάριο για όλους.

Όλες αυτές οι αλλαγές δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες πρακτικά ούτε ψυχικά. Πολλοί εργοδότες έχουν τη συνήθεια «μα πρέπει να τον βλέπω τον εργαζόμενο που ξέρω ότι δουλεύει και δεν με κοροϊδεύει;». Κάποιοι δε εργαζόμενοι «αν δεν είμαι εκεί δεν φαίνεται η δουλειά μου». Χρειάζεται συνειδητά να επιλέξουμε να προσαρμοστούμε, η μη προσαρμογή κάποια στιγμή θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα. Ακόμα πιο σημαντικό είναι η ικανότητα της ανθεκτικότητας. Οι αλλαγές πλέον είναι ραγδαίες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην τελευταία έρευνα του World Economic Forum για τις δεξιότητες που θα χρειαστούμε το 2025 η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα είναι στην δεκάδα.
(https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/infographics-e4e69e4de7).

Οι συνθήκες αλλάζουν, δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε ή να τις ελέγξουμε 100%. Μπορούμε όμως να προετοιμαστούμε και να προσαρμοστούμε. Μια λύση για όλους και για όλα δεν υπάρχει.

Της Τόνιας Τσιρογιάννη

Αποφυγή διπλής φορολογίας

Τι συμβαίνει όταν κάποιος μένει μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά οι πηγές των εισοδημάτων είναι και σε άλλο/α κράτη; Φορολογείται δύο φορές; Έτσι προκύπτει το θέμα , παγκόσμιο εισόδημα και ποιος είναι αρμόδιος να το φορολογήσει; Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) ανάλαβε το έργο αυτό και δημιούργησε ένα πλαίσιο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου, μεταξύ των κρατών. Από το 1952 υπογράφονται διμερείς συμβάσεις μεταξύ των κρατών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (Δ.Σ.Α.Δ.Φ.).
Η Ελλάδα έχει συνάψει συμβάσεις με διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο για την αποφυγή ακριβώς αυτής της διπλής φορολόγησης. Σχεδόν με όλες τις χώρες οι βασικές αρχές είναι ίδιες ωστόσο ανά κατηγορία εισοδήματος και ανά χώρα μπορεί να υπάρχει μία διαφορετική προσέγγιση.
Δηλαδή να φορολογούνται διαφορετικά οι συντάξεις από την Αμερική, διαφορετικά οι συντάξεις από την Ιταλία και διαφορετικά οι συντάξεις από μία άλλη χώρα. Στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.aade.gr/keimena-symbaseon-symfonion-apofygis-diplis-forologias-tis-elladas-me-0 , μπορεί κάποιος να βρει ποιες είναι αυτές οι χώρες στις οποίες γίνεται αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο κάθε φορολογούμενος θα αποφασίσει να δηλώσει το συνολικό εισόδημα του στην Ελλάδα και να φορολογηθεί εδώ ή όχι. Εννοείται ότι για να γίνει αυτό, απαιτείται μία συγκεκριμένη διαδικασία στην εκάστοτε εφορία του καθενός.

Η διμερής αυτή συνεργασία μεταξύ των κρατών γίνεται κυρίως για:
* Να καθορίζουν την φορολογική κατοικία του φορολογούμενου πολίτη στην περίπτωση που υπάρχει σύγχυση ή διχογνωμία σε αυτό.
* Να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διάφορα θέματα φορολόγησης των πολιτών.

Στις Δ.Σ.Α.Δ.Φ. υπάρχουν δύο συμβαλλόμενα μέρη:
• Το ΚΡΑΤΟΣ ΠΗΓΗΣ, δηλαδή το κράτος στο οποίο δημιουργείται, παράγεται το εισόδημα.
• Το ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ, δηλαδή το κράτος στο οποίο έχει την φορολογική του κατοικία ο φορολογούμενος.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο κάποιος να φεύγει για εργασία στο εξωτερικό και επειδή δεν είναι σίγουρος πόσο καιρό θα μείνει, να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια. Αυτό μελλοντικά δεν είναι η πιο σωστή λύση γιατί φορολογείται και υπόκειται σε συγκεκριμένη νομοθεσία και στις δυο χώρες. Προτείνεται σίγουρα η μεταβολή σε φορολογικό κάτοικο εξωτερικού, ώστε στην Ελλάδα να φορολογείται μόνο για τα εισοδήματα της Ελλάδος πχ μισθώματα ακινήτων και στην άλλη χώρα για τα νέα εισοδήματα. Εφόσον υπάρχουν εισοδήματα και στις δυο χώρες, τότε να μελετηθεί αργότερα, η επιλογή του παγκόσμιου εισοδήματος σε μια χώρα.